BIM-Management

Vi underlättar er vardag gällande 3D-modllerande projektering samt förvaltning av 3D-modeller efter färdigt hus.

BIM-content

Vi har en contentverkstad där vi bygger content på förfrågan. Saknar ni content till er projektering? Vi hjälper er gärna. 

BIM-Manual 

Projekt som vill använda sig av BIM bör upprätta en projektspecifik BIM-manual. BIM-manualen används för att styra arbetsprocessen och informationshantering. En genomarbetad BIM-manual underlättar projektering, byggnation och förvaltning.

Saknar ni en BIM-manual? Vi hjälper er gärna

Mängdning 

Vi har möjlighet att hjälpa er med effektivisering i ert mängdningsarbete. Vi har också möjlighet att hjälpa er säkerställa en mägdning som har gjorts på förhand genom digitalisering. 

BIM-planering

Disponering av tid kan vara en utmaning i processen av att rita ett hus. Vi hjälper er gärna med såväl tidsplan som arbetsplan för ert modellerande.

Fastsighetsförvaltningsmodell – FFM 

Fastighetsförvaltningsmodell (FFM) är en virtuell modell av det färdiga huset och innehåller all data som huset genererar dygnet runt. FFM bygger på relationshandlingar som motsvarar det byggda huset samt den data som är intressant i förvaltningsskedet. Tjänsten möjliggör att den aktuella informationen om huset finns samlad i en lättillgänglig modell. Detta innebär att aktuell information finns att tillgå och minskar risken för att relevant information försvinner.